1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web situada en la URL www.nogebus.com (d'ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractades per NOGEBUS, SL.


2. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no podran atendre's les finalitats, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.


3. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ NOGEBUS, SL LES DADES PERSONALS DE L'USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per NOGEBUS, SL conforme a les següents finalitats:


4. QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARÀ NOGEBUS, SL?

NOGEBUS, SL tractarà les següents categories de dades de l'Usuari:  dades identificatives i dades de contacte.


5. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI?

El tractament de les dades de l'Usuari per part de NOGEBUS, SL està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l'Usuari podrà revocar només un d'ells no afectant als altres.


6. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L'USUARI?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. No es realitzen transferències internacionals de dades.


7. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'Usuari:


8. EXERCICI DE DRETS

L'Usuari pot enviar un escrit a NOGEBUS, SL amb la Referencia “Protecció de Dades” a l'adreça de correu electrònic info@nogebus.com, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:


9. MESURES DE SEGURETAT

NOGEBUS, SL tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.